Hvad har den danske stat forpligtet sig til at gøre?

Staten skal sørge for, at alle menneskerettigheder og frihedsrettigheder også gælder personer med handicap i lige så høj grad som andre borgere uden nogen form for diskrimination.

Det betyder, at:

 • Staten skal vedtage love, der kan sikre de rettigheder, konventionen giver personer med handicap.
 • Staten skal ændre eller afskaffe love, regler og normer, som betyder, at personer med handicap bliver diskrimineret
 • Staten lover at fremme menneskerettigheder for personer med handicap på alle områder.
 • Staten lover ikke at gøre noget, der er imod konventionen.
 • Staten lover at sikre, at offentlige myndigheder og institutioner følger det, der står i konventionen.
 • Staten lover at arbejde for, at private virksomheder, personer og organisationer ikke diskriminerer personer med handicap.
 • Staten lover at sørge for, at der bliver forsket i nye hjælpemidler og andet, der kan gøre det lettere for personer med handicap at leve et aktivt liv som alle andre.
 • Staten lover at sørge for, at personer med handicap får oplysning om hjælpemidler og andre særlige tilbud, de kan have glæde af.
 • Staten lover at sørge for oplysning om konventionen til alle, der arbejder med personer med handicap. Personalet skal vide, hvordan de kan være med til at sikre personer med handicap de rettigheder, som konventionen giver dem.
 • Staten lover at gøre så meget som muligt for, at rettighederne i konventionen bliver til virkelighed. Alle de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder kan ikke gennemføres på én gang. Men staten skal arbejde på, at der sker fremskridt.
 • Staten lover at arbejde sammen med andre lande, når der er behov for det.
 • Staten lover at samarbejde med personer med handicap og deres organisationer om at gennemføre rettighederne i denne konvention.

Staten har ret til at gøre mere, end der står i konventionen. Staten må altså gerne give personer med handicap flere rettigheder end dem, konventionen giver.
Men staten må ikke bruge konventionen til at svække nogle af de rettigheder, som personer med handicap allerede har.

Staten skal sørge for, at alle menneskerettigheder og frihedsrettigheder også gælder personer med handicap i lige så høj grad som andre borgere uden nogen form for diskrimination