Ilaasortanngorit


Landsforeningen Autismemi kikkulluunnit ilaasortaasinnaapput. Kikkut tamarmik peqatigiiffimmi suliaqarnermi peqatigiiffiullu neqeroorutaanut soqutiginnittut ilaasortanngorsinnaapput.
Ilaasortanngorusukkuit ilaasortanngorusulluni tuugassaq talerpimmiittoq tuussavat. Imaluunnit uumap allaqqasup ataaniittoq toorlugu.

Anguniakkagut:

Landsforeningen Autisme autisme pillugu ilisimasaqartitsilerusuppoq autismeqartullu unammillernartut naapittagaat pillugit ilisimasaqarnerulersitserusulluni. Inuit autismeqartut sinnerlugit sulivugut: Meeqqat, inuusuttut inersimasullu inuiaqatigiinni, nunaqarfinni/illoqarfinni nunalu tamakkerlugu pisinnaatitaaffii tusaatikkusuppagut. Inuit autismeqartut tapersersorlugillu siunnersorusuppagut qanigisallu aamma tapersersorlugillu siunnersorsinnaarusullugit. Minnerunngitsumillu inuiaqatigiinni allannguerusuppugut, taamaalilluta inuit autismeqartut kiinnerneqarnissaat, ataqqineqarnissaat, akuerineqarnissaat paasineqarnissaallu inuiaqatigiinni kissaatigalugu.

Inunnut autismeqartunut pisariaqartunik pilersitsillutalu tapersersuinerorusuppugut, soorlu meeqqeriviit- atuarfiillu, ornittakkat, illoqatigiiffiit, suliffeqarfinnut neqeroorutit susassaqartitsinerillu allat, soorlu eqaarsaarneq piorsarsimassutsikkullu pisassaqartitsinerit allat pilersikkusullugit.
Autismeqartunut neqeroorutit ajunngitsuunissaat qulakkeerusupparput inuillu ataasiakkaat pisariaqartitaat tusaarusullugit. Inunnut autismeqartunut ajunnginnerpaamik atugaqartoqarnissaa anguniarparput.

Ilaasortaanermi pissarsiassat

Landsforeningen Autismemi ilaasortaanermi uku pissarsiarisinnaavatit:
 

Akeqanngitsumik isumaginninnermut siunnersortimit ikiorneqarsinnaavutit

Landsforeningen Autismemi ilaasortat telefonikkut mailikkullu peqatigiiffiup isumaginninnermut siunnersortaanit ikiorneqarsinnaavusi.
Isumaginninnermut siunnersortip tapersersorsinnaavaasi, imminut ikiornissassinnut ikiorlusi inunnullu tunngasunik, soorlu inatsisit pisinnaatitaaffiillu autismeqartunut tunngasunut tunngavigalugit siunnersuisinnaalluni.

Isumaginninnermut siunnersorti ugguuna attavigineqarsinnaavoq uanilu atuarnerusinnaallusi… 

Spektrumshop.dk-mi 10%-nik ilanngaaserneqarsinnaavusi  

Landsforeningen Autismemi ilaasortatut Spektrumshop.dk-mi 10%-nik ilanngaaserneqarsinnaavutit pisinerillu tamaasa spektrumshopimit Landsforeningen Autismemut 5% ingerlasarlutik.
Ilaasortat tamarmik Autismeposten aamma Autismebladet aqqutigalugu ilanngaat pisinnaavaat. Kode qaammatit pingasukkaarlugit atorneqarsinnaasarpoq.


Ilanngaammut kode atoruk: 1a10spektrum akueralugulu. Kode una marsimi, apriilimi maajimilu atuutissaaq.
Spektrumshop ugguuna alakkaruk!  

Atuarnerorusukkuit uku atuakkit.

Autismebladet:  

Autismebladet tassaavoq sammisanik pingaarutilinnik qaqitsisartuusoq. Inunnut autismeqartunut, qanigisanut sulisunullu saaffiginnittuuvoq.

 
 

Ferie – gratis eller billigt

Medlemmer af Landsforeningen Autisme har mulighed for at deltage på foreningens ferier.   
Landsforeningen Autisme afholder hvert år sommerferie, hvor familier kan deltage under meget autisme-venlige forhold.    
Der afholdes også juleferie, med mulighed for at holde juleaften under trygge og autismevenlige forhold.   
Ferierne er gratis for medlemmer på kontanthjælp eller kontanthjælpsligende satser - de konkrete kriterier varierer fra år til år  
 
Derudover arrangerer Landsforeningen Autisme hver sommer en sommerferie på Malta. Der giver autisme-familier en unik mulighed for en udlandsrejse under trygge forhold. Turen er ikke gratis, men billig.   

Aktiviteter for medlemmer 

Landsforeningen Autisme er en demokratisk medlemsforening. Der er rig mulighed for at deltage i aktiviteter i dit nærområde arrangeret af foreningens medlemmer. 
Landsforeningen Autisme består af 16 kredse i Danmark og én i Grønland og én i Færøerne.   
 
Du kan finde din kreds her. 
 
Kredsene laver et væld af forskellige aktiviteter. Der er oplæg om autisme og autismeproblematikker, der er samtalecafeer for voksne med autisme eller for forældre, der er ture til legeland, sommerparker eller museer og mange andre ting, der varierer fra kreds til kreds. 
En del kredse har endda en frivillig bisidderordning, hvor du kan få en frivillig med til møder med kommunen.   

Som medlem af Landsforeningen Autisme har du medlemsrettigheder, kan stemme til generalforsamlinger og kan møde op på foreningens repræsentantskabsmøde og få indflydelse på, hvad foreningen skal lave, hvad den skal prioritere politisk  

Du støtter vores politiske arbejde med dit medlemskab 

Landsforeningen Autisme arbejder altid med personer med autisme som mål, aldrig som middel.   
 
Landsforeningen Autisme har en stemme, de bliver hørt på Christiansborg og i Kommunerne. Vi arbejder politiske for bedre forhold for mennesker med autisme i samfundet. Vi kommer med konkrete forslag til hvordan samfundet kan blive bedre for personer med autisme. Vi igangsætter projekter, der helt konkret viser hvordan forholdene kunne være alle steder i samfundet og bruger de projekter til at vise politikerne at en anden verden er mulig. Vi er dialog med politikere, sidder i udvalg, indgiver høringssvar og markere problemer og løsninger i pressen.    
 
Foreningens kredse gør ligeledes et kæmpe stykke arbejde for at skabe forandring lokalt. De markerer sig i pressen, har dialoger med deres lokale politikere og har mange steder repræsentanter i de kommunale handicapråd.

Medlemskaber

Enkeltmedlemskab ------------------- 350,00 om året  

TRYK HER for enkeltmedlemskab

Hvis du ønsker at melde dig ind fra Grønland, hvor landsforeningen Autisme har en kreds eller hvis er bosat i et andet land i øvrigt - så skriv en mail med dine oplysninger til os på: kontor@autismeforening.dk. Så sørger vi for tilmelding.  

Du kan også blive medlem af Autisme Ungdom Landsforeningen Autismes ungdomsorganisation for 75 kr om året. 
Læs mere her 

Læs Q&A om medlemskaber her