Andre instanser

Landsforeningen Autisme i Danmark

Landsforeningen i Danmark

Talsmandsinstitutioner

Tilioq 

Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq blev etableret i efteråret 2017 og er en selvstændig enhed under Grønlands Selvstyre.

MIO 

MIO er en Børnerettighedsinstitution, der blev etableret i foråret 2012. MIO arbejder for at udbrede kendskabet til FN’s Konvention om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen) i Grønland. MIO arbejder for, at FNs Børnekonvention omsættes til konkrete indsatser, som at forbedrer dagligdagen for blandt andet udsatte børn og unge med handicap.

Autisme- og Aspergerforeningen

Autisme- og Aspergerforeningen  er en forening for mennesker med autisme, herunder Aspergers syndrom, Atypisk autisme, Infantil autisme, Gennemgribende udviklingsforstyrrelse uspecificeret (GUU) og Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, andre (GUA). Enhver, der tilslutter sig vores formål, kan blive støttemedlem.

Offentlige instanser

Ansvaret for handicapforsorgen har ligget hos kommunerne siden 2011.

  1. Kommune Kujalleq 
  2. Kommuneqarfik Sermersooq
  3. Qeqqata Kommunia
  4. Kommune Qeqertalik
  5. Avannaata Kommunia 

Det sociale ankenævn 

Man kan klage til nævnet over Kommunernes afgørelser på handicapområdet.

Klageskema

Grønlands Selvstyre

Departementet for Børn, Unge og familier

Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Har ansvaret for lovgivningen om støtte til personer med handicap

Tilsynsenheden

Tilsynsenheden er en uafhængig afdeling i Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender, der fører tilsyn med:

  • Kommunernes forvaltning og administration af det sociale regelsæt (Overordnet tilsyn)
  • Landets sociale døgninstitutioner

Pissassarfik

Det landsdækkende handicapcenter

Menneskerettighedsinstitutioner

Grønlands Råd for Menneskerettigheder 

Institut for Menneskerettigheder 

FNs handicapkomitee 

Handicapråd

Kommuneqarfik Sermersooq

De øvrige 4 kommuner har endnu ikke oprettet handicapråd.

Det Centrale Handicapråd i Danmark