FN's Handicapkomite

For at kunne følge implementeringen af konventionen har FN oprettet Handicapkomiteen, der består af 18 uafhængige, internationalt anerkendte handicapeksperter. Medlemmerne i Handicapkomiteen er valgt for en 4-årig periode. Medlemmerne kan genvælges en gang.

Medlemmerne er valgt på grundlag af deres kompetencer og viden om handicapkonventionen.  Medlemmerne i handicapkomiteen repræsenterer ikke deres lande eller organisationer, men sidder i komiteen i kraft af deres personlige kapacitet og der derfor uafhængige. Handicapkomiteen skal afspejle et bredt geografisk område og repræsentere begge køn. Herudover skal den repræsentere forskellige civilisationer, retslige systemer, og inkludere eksperter med handicap.

De lande, der har ratificeret FN’s handicapkonvention, forpligter sig til regelmæssigt at sende rapporter til Handicapkomiteen, hvor der redegøres for, hvor langt man er kommet med at etablere lige muligheder for personer med handicap. Første rapport skal sendes 2 år efter at landet har vedtaget konventionen, herefter hvert 4 år.

Handicapkomiteen læser landenes rapporter og debatterer disse med landenes regeringer. På den baggrund kommer komiteen med forslag og generelle kommentarer til at styrke implementeringen i de enkelte lande. Komiteen modtager også rapporter og er i dialog med civilsamfundsorganisationer, i særlig grad handicaporganisationer.

Komiteen hører og tage hånd om klager under Tillægsprotokollen. Der er bl.a. tale om klager om individuelle forhold, hvor alle klagemuligheder i hjemlandet er udtømt. Komiteen har mulighed for at igangsætte undersøgelser, når der er mistanke om alvorlige og systematiske brud på personer med handicaps rettigheder. Komiteen mødes to gange årligt i Geneve.

Læs mere: