Handicapkonventionen - letlæselig

Tilioq har udgivet en letlæselig udgave af konventionen.

                             

Handicapkonventionen - delt op i artikler

FN's handicapkonvention består af selve konventionen   med rettigheder og overvågning, men også af en frivillig tillægsprotokol, som giver enkeltpersoner og organisationer af personer med handicap adgang til at klage over deres egen regerings mulige overtrædelse af konventionen. Tillægsprotokollen gælder ikke for Grønland.

Selve Handicapkonventionen består af 50 afsnit kaldet artikler. For at lette overblikket er konventionens artikler her delt ind i tre afsnit:  

Første del: Den første del af konventionen afgrænser, hvem der er omfattet af konventionen, og præsenterer grundlæggende og gennemgående definitioner og begreber

Anden del: Anden del handler om forskellige konkrete politikområder og de enkelte rettigheder - og hvad eksempelvis den danske stat og Naalakkersuisut skal gøre, for at de bliver til virkelighed for alle. 

Tredje del: Tredje del handler om, hvordan landene skal samarbejde, samt strukturer og procedurer for, hvordan man regelmæssigt og systematisk sikre at konventionen implementeres og overholdes.

Valgfri protokol til Handicapkonventionen: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap

Den valgfri protokol gælder ikke for Grønland.