Artikel 46: Forbehold

  1. Forbehold, som er uforenelige med konventionens hensigt og formål, kan ikke tillades.
  2. Forbehold kan til enhver tid trækkes tilbage.

-